Liên hệ chúng tôi
Zhang

Số điện thoại : 0551-63836961

Dây chuyền sản xuất

 

Anhui Vmax Heavy Industry Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Anhui Vmax Heavy Industry Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1Anhui Vmax Heavy Industry Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

 

 

 

Anhui Vmax Heavy Industry Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

 

OEM/ODM

Anhui Vmax Heavy Industry Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Anhui Vmax Heavy Industry Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1